Πολιτική Επιστροφών / Ακύρωσης

Α. Υπαναχώρηση

Όσοι πελάτες προβαίνουν σε αγοραπωλησίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, μέσω τηλεφώνου ή μέσω της φόρμας παραγγελίας του ιστοτόπου μας, ως καταναλωτές δύνανται να προβαίνουν σε αναιτιολόγητη υπαναχώρηση από την αγοραπωλησία εντός 14 ημερών από τη παραλαβή της παραγγελίας τους.

Προκειμένου να προβούν σε υπαναχώρηση, οι πελάτες θα πρέπει εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 14 ημερών να μας αποστείλουν συμπληρωμένη τη Φόρμα Επιστροφής Προϊόντος που θα βρουν εδώ και η οποία εσωκλείεται στη συσκευασία του δέματος που έλαβαν, ή οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση για την απόφασή τους να υπαναχωρήσουν είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση Σπύρου Λάμπρου 11Α, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333 είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diethnes.eu και κατόπιν να μας παραδώσουν το προϊόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από τη μέρα που μας ανακοίνωσαν την απόφασή τους να υπαναχωρήσουν σε οποιοδήποτε κατάστημα ΔΙΕΘΝΕΣ επιθυμούν ή να το αποστείλουν με δικά του έξοδα στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση.

Διαφορετικά, οι πελάτες μπορούν να αποστείλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 14 ημερών συμπληρωμένη τη Φόρμα Επιστροφής Προϊόντος ή τη δήλωση υπαναχώρησης μαζί με το προς επιστροφή προϊόν εσωκλείοντάς την στη συσκευασία του δέματος.

Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλεται προς παραλαβή από την εταιρεία μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν, να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης και γενικά τα προϊόντα να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε μείωση της αξίας τους.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να αποστέλλονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να συνοδεύονται: α) με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής και με τη Δήλωση Υπαναχώρησης (ακόμη και αν μας την έχετε ήδη αποστείλει και ηλεκτρονικά).

Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα.

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπαναχώρησης, η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται απευθείας από εμάς ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή με άλλο τρόπο εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη PayPal, Viva Payments, πιστωτική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.

B. Πραγματικό ελλάτωμα ή Έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Ωστόσο, εάν λάβετε ελαττωματικό προϊόν από υπαιτιότητά μας ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα από υπαιτιότητά μας, επικοινωνήστε αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη μαζί μας στο τηλ. +30 2651 085901, ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diethnes.eu, ή μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» του ιστοτόπυ μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων λόγω διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητά μας, που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, μέσω τηλεφώνου ή μέσω της φόρμας παραγγελίας του ιστότοπού μας ισχύουν τα εξής:
i. Ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Τα παραπάνω εκ του νόμου δικαιώματά σας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών.

ii. Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς την ταχυδρομική διεύθυνση Σπύρου Λάμπρου 11Α, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333. Η παραλαβή του προϊόντος από την ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. θα γίνεται μόνον από συνεργαζόμενο μεταφορέα μας αφού πρώτα επικοινωνήστε μαζί μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση παράδοσης που είχατε δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.

iii. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες, με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.

iv. Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται: Με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής και τη Φόρμα Επιστροφής Προϊόντος. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι, εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, το δε προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται από την Εταιρεία μας.

v. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα διεκπεραιώσουμε το αίτημα Επιστροφής σας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Πελάτη και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλόλητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Γ. Αλλαγή / Ακύρωση Παραγγελίας

Αλλαγή ή ακύρωση σε παραγγελία γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η Επιβεβαίωση παραγγελίας δεν έχει αποσταλεί, ήτοι η παραγγελία δεν έχει ολοκληρωθεί. Προσοχή καθότι επισημαίνεται ότι μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας ΔΕΝ είναι δυνατή η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης για κανέναν λόγο, για λόγους ασφαλείας (καταπολέμηση απάτης).
Σε περίπτωση που τυχόν απαιτείται η επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί στην ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. κατόπιν ακύρωσης ή αλλαγής της παραγγελίας σας κατά τα ανωτέρω, θα σας επιστραφεί το αντίστοιχο ποσό άμεσα με τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ μας. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη PayPal, Viva Payments, πιστωτική κάρτα κλπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.

Δ. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δωσιδικία

Οι συμβάσεις μέσω του ιστότοπού https://diethnes.eu/, καθώς και μέσω τηλεφώνου, διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. στα Ιωάννινα και διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Ιωαννίνων.

Ε. Εξωδικαστική επίλυση Διαφοράς

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.efpolis.gr), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του Ν. 2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της Ελλάδας.

ΣΤ. Ηλεκτρονική επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα προσφυγής σε ηλεκτρονική εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 524/2013 και ειδικότερα μπορείτε να συμπληρώσετε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL.